Potrivit liberinbuzau.ro, directorul executiv – Tudorache Mădălin a intentat proces împotriva Municipiului Buzău, reprezentat de primarul Toma Constantin, solicitând instanței anularea Raportului de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarului public, raport fără număr de înregistrare la nivelul Primăriei Municipiului Buzău, întocmit la data de 22 iulie 2021 de către Primarul Municipiului Buzău, Toma Constantin, și obligarea Primăriei Buzău să efectueze reevaluarea profesională a sa.

Tribunalul Buzău a decis în data de 22 martie 2022 anularea raportului de evaluare a peformanțelor scris de Toma.

“Dispune anularea Raportului de evaluare a performanțelor individuale prin care Tudorache Mădălin a fost evaluat și i s-a stabilit calificativul NESATISFĂCĂTOR. Obligă pârâtul (Municipiul Buzău, prin Primar n.r.) să achite reclamantului Tudorache Mădălin suma de 1000 de lei, cheltuieli de judecată”. (Hotarâre nr. 140/2022 din data 22.02.2022)

În data de 12 aprilie 2022, Municipiul Buzău, prin Primar a declarant recurs la Curtea de Apel Ploiești. Instanța superioară.

Prin Hotărârea nr. 777/2022 din 14 iunie 2022, Curtea a respins ca nefondat recursul lui Toma Constantin. Odată cu pierderea recursului, primarul Toma și Municipiul Buzău au fost obligați la plată către directorul Tudorache a sumei de 4000 de lei, cheltuieli de judecată. Definitivă.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Buzău – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal sub nr. 2284/114/2021.

Tudorache a arătat în cererea de chemare în judecată că Raportul nu a fost întocmit și semnat de superiorul ierarhic nemijlocit al său, în speță Secretarul General Pistol, ci de către Primarul Toma, astfel cum constatase anterior și ANFP.

În cuprinsul adresei nr. 104478/02.08.2021 de soluționare a contestației formulate de Tudorache împotriva Raportului de evaluare de către primarul Toma, s-a făcut referirea că prin adresa nr. 79610/18.06.2021, secretarul Pistol, în complicitate cu primarul Toma, și-a declinat competența din motive obiective? la adresa petentului.

Secretarul Pistol nu a precizat în adresă care sunt motivele obiective însă, ulterior, în ședința Consiliului Local Municipal din data de 29 iunie 2022, acesta a afirmat că se afla în relații de dușmănie cu Tudorache din cauza faptului că directorul Tudorache a dat niște declarații împotriva sa într-un dosar penal în care secretarul Pistol era acuzat de hărțuire sexuală la adresa unui alt funcționar public, respectiv doamna Preotu Mihaela.

Faptul că un funcționar public este chemat de organele de anchetă penală pentru a da declarații într-un dosar ce privește orice fel de faptă penală săvârșită de șeful său ierarhic nu se circumscrie categoriei „dușmănie”, ci curajul de a înfrunta infractorii și a denunța actele de natură penală săvârșite în Primăria Municipiului Buzău.

„Prin urmare, am considerat ca să înlătur orice dubiu cu privire imparțialitatea mea legată de evaluare să declin acest atribut domnului primar, care poate să evalueze pe oricine și evaluând dumnealui de aceea nu m-a mai contrasemnat nimeni pentru că nu avea cine.” –  SG Pistol Eduard, 29 iunie 2022

Doar că întregul proces de evaluare a performanțelor funcționarilor publici reglementa prin Metodologia – Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 nu este statuată instituția declinării competenței, astfel că Raportul de evaluare a directorului Tudorache, întocmit și semnat de primarul Toma Constantin, este nelegal.

Mai mult, conform art. 12 din Metodologie, în concordanță cu art. 11 alin. 2 precitat, raportul de evaluare semnat de evaluator se înaintează contrasemnatarului.

Chiar dacă în cadrul Primăriei Municipiului Buzău nu există o funcție superioară celei de primar, iar evaluarea lui Tudorache s-a realizat chiar de către primarul Toma, iar nu de Secretarul General Pistol, s-a generat un alt motiv de nelegalitate, deoarece Raportul de evaluare nu a fost contrasemnat de către funcționarul responsabil.

Un alt motiv de nelegalitate a actului întocmit și semnat de Toma Constantin a constat în faptul că Raportul de evaluare semnat de contrasemnatar se aprobă de către conducătorul autorității sau instituției publice, pentru funcționarii publici de conducere pentru care nu are calitatea de evaluator, respectiv pentru funcționarii publici de execuție , în situația în care nu există un superior ierarhic.

Raportul de evaluare a lui Tudorache Mădălin trebuia aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice, respectiv a Primarului Municipiului Buzău.

Întrucât nu a fost respectată structura organizatorică a Primăriei Municipiului Buzău, iar evaluarea a fost făcută de Primarul Municipiului Buzău, rezultă că Raportul este nelegal, lipsind aprobarea acestuia de către persoana căreia îi revine această sarcină.

O altă nelegalitate săvârșită de primarul Toma Constantin a constat în încălcarea art. 14 din Metodologie care la alin (1) spune că Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie – 31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se poate realiza și ulterior perioadei cuprinse între 1 ianuarie – 31 martie din anul următor perioadei evaluate, în situația în care raportul de serviciu al funcționarului public este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare.

Contrar imperativului reglementat de textul Metodologiei, Raportul de evaluare a lui Tudorache a fost întocmit la data de 22 iulie 2021 pentru anul calendaristic 2020, fără ca în raportul său de serviciu să fi existat nicio cauză de suspendare pe parcursul perioadei de evaluare, nici în privința sa, nici în privința evaluatorului.

Rezultă clar că Raportul de evaluare este nelegal, fiind întocmit după expirarea perioadei de evaluare legale de evaluare.

Ultima nelegalitate comisă de primarul Toma Constantin, prin complicitatea secretarului Pistol, a fost aceea de a nu-l fi convocat pe directorul Tudorache la interviu așa cum prevede art. 17 din Metodologie.

Una dintre etapele prevăzute de lege pentru Evaluarea performanțelor individuale profesionale este cea a interviului. “Interviul este o discuție între evaluator și funcționarul public evaluat în cadrul căreia se aduce la cunoștința funcționarului public evaluat conținutul raportului de evaluare, se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea și datarea raportului, de către evaluator și de către funcționarul public evaluat”.

Întreaga investigație jurnalistică o puteți găsi aici!

RAPID SUPER SERVICE
RAPID SUPER SERVICE

By Orjan Vlad Stefan

Atunci când aproape toată lumea spune „Nu se poate!”, există totuși câțiva oameni care spun „Hai să găsim o soluție!”. Email: stiripesursebz@gmail.com Whatsapp: 0744270854

2 thoughts on “Toma riscă să primească o condamnare pentru ABUZ ÎN SERVICIU. A pierdut în CIVIL, urmează și în PENAL”
  1. Dacă face ceva pentru Buzău face să-și umple buzunarele și stați linisti ca face pe.bani public care ii plătim noi pri toate majorările de taxe , asa ca nu-l mai ridicați în ceruri mult cal ridicați degeaba . Oricum.in 2 ani se strica înapoi tot cea făcut

  2. Proiecte fără eficienta economica,nu aduce nimic pentru oraș,bani irosiți degeaba.Primaria are câteva locuri în care se pot pune parcuri fotovoltaice cu o putere de cca 15 Mwh ,se poate rezolva problema iluminatului public cu Leduri cu lămpi ALL IN ONE,și stâlpi noi fără rețeaua electrica,cu un cost lunar de 0 lei,investiție ce se amortizează în 5-6 ani și economii de 15 milioane lei prin neplata curentului electric la iluminatul public.Daca se vrea se poate și monitoriza străzi cu camere WI-FI wireless cu alimentare prin panou fotovoltaic ,monitorizare intrendul orașelor smart City.Astfel și orașul Buzău sa devina un oraș smart City. Autobuze electrice în transportul urban cu stație independenta de Electrica montand stații de încărcare rapide de 75 de KW ,iar energia electrica sa fie data de panouri fotovoltaice de 700 W/ buc la o putere de 350 KW .
    .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *