Fiind campanie electorală, foarte mulți candidați încearcă să mai câștige un nou mandat, prin minciuni și manipulare ieftină. Unii promit marea cu sarea, alții mișcă lucrurile pe ultima sută de metri, cert e că majoritatea, după ce că nu au făcut mai nimic, coafează realizările, în așa fel încât să pară că ei sunt salvatorii comunităților pe care ar trebui să le conducă.


Din nefericire, lucruri grave ies tocmai acum la iveală în comuna buzoiană Merei, dar niciodată nu este prea târziu. Actualul primar PSD, Ștefan Chircă, candidează la un nou mandat, folosindu-se de minciuni grosolane, așa cum v-am prezentat în repetate rânduri. După ce a fost vizitat de Curtea de Conturi, Primăria Merei a fost zguduită din temelii. Raportul emis la finalul controlului a dezvăluit sume uriașe, furate de Chircă, iar printre obiectivele cele mai afectate de hoția „întâiului gospodar” al comunei, se află și Școala Gimnazială Lipia.

„Artifice” electorale vs realitate

Au fost identificate abateri de la legalitate și regularitate în legătură cu atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiectiv „Reabilitare și extindere școală corp V, comuna Merei, sat Lipia, județul Buzău”. În baza acestui contract, în anul 2018, Primăria Merei a efectuat plăți nelegale în suma totală de 166.148 lei (peste 1 miliard jumătate lei vechi) din fonduri primite de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul PNDL-2, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și extindere școală corp V, comuna Merei, sat Lipia, județul Buzău”, din care:

  • Suma de 27.348 lei (peste 270 milioane lei vechi) reprezintă contravaloarea unor lucrări de demolare preluate eronat în proiectul tehnic;
  • Suma de 110.980 lei (peste 1 miliard lei vechi) reprezintă contravaloarea unor materiale nepuse în operă, înscrise în situații de plată și decontate de entitate;
  • Suma de 27.820 lei (peste 270 milioane lei vechi) reprezintă contravaloarea unor tarife la manoperă mai mari înscrise în situațiile de plată față de cele ofertate.

MODUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRII:

În luna mai 2017, Primăria Merei a publicat în SEAP anunțul de participare și documentația tehnico-economică în vederea lucrărilor de reabilitare a școlii, prin procedură simplificată. Studiul de fezabilitate care a stat la baza determinării categoriilor și cantităților de lucări care trebuiau executate a fost întocmit în 2013. Documentația cuprindea două proiecte distincte: demolarea a două extinderi ale corpului V școală (364,37 mp), iar celălalt a avut ca obiect reabilitarea și extinderea corpului V școală, rămas după demolarea extinderilor în suprafață de 378 mp și o construcție nouă cu suprafața de 141, 70 mp. Prin proiectul tehnic emis au fost preluate listele de cantități din prima documentație doar pentru lucrările de reabilitare și extindere a corpului V rămas, fără a se include și listele de cantități din proiectul de demolare propriu zisă al extinderilor.

S-a constatat astfel că, valoarea estimată a lucrărilor necesare pentru „Reabilitarea școlii corp V din satul Lipia”, care a fost publicată în SEAP nu a fost determinată cu respectarea prevederilor art.9 alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice care stipulează că „Autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziții având în vedere valoarea totală de plată, fără TVA”.

Din opt oferte depuse de constructori, câștigătoare a fost oferta depusă de SC Grafitti Construct SRL, cu care primăria a încheiat un contract în valoare de 915.932,91 lei cu TVA inclus (peste 9 miliarde lei vechi). Problema gravă este că Primăria Merei a încheiat un contract de lucrări cu o firmă care era în insolvență, iar această procedură de atribuire a fost ilegală. Neacționând în conformitate cu mai multe prevederi legale, entitatea și a asumat riscul neexecutării lucrărilor la termenele prevăzute în contract, lucru care s-a și întâmplat.
Prețul ofertantului declarat câștigător nu este cel real deoarece la un interval de o lună după încheierea contractului, respectiv în data de 30.01.2018, entitatea a încheiat al doilea contract cu firma, pentru lucrări la același obiectiv de investiții, în valoare de 82.384 lei (peste 800 milioane lei vechi). De asemenea, a fost încheiat un act adițional la contract, prin care s-a majorat în mod nejustificat valoarea contractului cu suma de 215.849 lei fără TVA (peste 2 miliarde lei vechi), valoarea contractului ajungând la aproximativ 12 miliarde de lei vechi.
Primarul comunei Merei, a încheiat un contract de cesiune cu SC Graffitti Construct SRL și SC Infranord EST Construct SRL, fără avizul administratorului judiciar desemnat de instanță. În baza acestui contract de cesiune nelegal încheiat, Primăria Merei a achitat în contul celor două firme suma de 326.362,48 lei (peste 3 miliarde lei vechi).

MODUL DE DERULARE A CONTRACTULUI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR:

În perioada mai 2018 – iulie 2019, au fost întocmite 9 situații de lucrări în valoare totală de 750.852,33 lei (peste 7 miliarde și jumătate lei vechi), pe baza cărora s-au emis 9 facturi achitate integral până în momentul în care a venit controlul de la Curtea de Conturi.
În urma verificărilor, s-a constatat că Primăria Merei a achitat materiale nepuse în operă, lăsate în custodia furnizorului, precum și tarife pentru manoperă mai mari decât cele din devizul ofertă, fapt ce a generat plăți nelegale în sumă de 142.661 lei ( aproximativ 1 miliard și jumătate lei vechi), după cum urmează:

  • 114.841 lei (peste 1 miliard lei vechi) reprezintă contravaloarea unor materiale (grinzi, scândură, tablă, ferestre, etc) înscrise în situația de plată nr.7 din noiembrie 2018, care însă nu au fost puse în operă și care la data controlului nu s-au regăsit pe teren;

Pentru justificarea materialelor lipsă, Primăria Merei a încheiat un proces verbal de custodie cu firma de construcții, care este însă NELEGAL, având în vedere că între cele două părți a fost întocmit un contract de execuție lucrări și nu de furnizare materiale. Sumele plătite constructorului în urmă cu aprox. 1 an și jumătate nu au fost recuperate până la data controlului și nici nu au fost justificate.

  • 27.820 lei ( peste 270 de milioane lei vechi) reprezintă tarif pentru manoperă mai mare decât cel ofertat de contructor.

ALTE CONSTATĂRI:

  • La data de 15.01.2018, prin sentința nr.12/2018, Tribunalul Brăila a deschid procedura de insolvență pentru societatea SC Graffitti Construct SRL, cea care trebuia să reabiliteze școala din LIPIA;
  • Din iulie 2019, lucrările la școală au fost sistate, nefiind finalizare nici până în ziua de astăzi. Conform contractului, termenul de finalizare a lucrărilor era de 07.05.2019, fiind prelungit cu încă 12 luni, până la data de 07.05.2020. Nici în ziua de astăzi nu s-a mai făcut nimic la la lucrare, ținând cont că suntem în septembrie 2020;
  • Sumele constituite în favoarea Primăriei Merei cu titlu de garanție de bună execuție în cuantum de 56.597,26 lei (peste 500 de milioane lei vechi) au fost retrase de către constructor, fără acceptul entității așa cum menționează reprezentanții primăriei, astfel încât nu se vor putea folosi aceste sume pentru acoperirea pagubelor produse în legătură cu execuția lucrărilor la acest obiectiv.

În urma constatărilor, nu au fost respectate multe prevederi legale, și s-au luat mai multe decizii, conform legii în vigoare. În principiu, primarul este obligat să recupereze prejudiciile și creanțele fiscale restante, acțiuni imposibil de finalizat cu succes.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau amendă.

Pentru a putea întări cele spuse de noi, am atașat imagini de la fața locului și documente oficiale, emise de CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI. Mai pe scurt, comuna Merei este furată ca în codru, cu acte doveditoare!

După publicarea articolului precedent, „săgețile” lui Chircă, simțind cum se scufundă barca, au aruncat nejustificat cu noroi în ceilalți contracandidați și au încercat să demonteze acuzațiile grave, aduse pe baza unor acte oficiale și a unor imagini 100% reale, care se pot verifica.

Mai există semne de întrebare în legătură cu nenorocirile și hoțiile care s-au petrecut în anii de mandat ai lui Ștefan Chircă?

RAPID SUPER SERVICE
EMAG
RAPID SUPER SERVICE
3 thoughts on “Școala de la Lipia, un proiect făcut doar pe hârtie. Vezi cum s-au investit miliarde de lei într-o clădire fără geamuri și acoperiș”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *