O polițistă locală din cadrul Direcției de Poliție Locală din Râmnicu Sărat a obținut sancționarea șefilor săi sub acuzarea de hărțuire.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis sancționarea cu advertisment a directorului Poliției Locale Râmnicu Sărat – Emilian Burlacu și a șefului de la Disciplină Rutieră din cadrul aceleași direcții.

Polițista locală a primit pe nedrept atribuții în plus de serviciu, față de cele stipulate în contractul de muncă, iar șefii Direcției de Poliție Locală o hărțuia pe aceasta cu scăderea salariului și că va fii îndepărtată din cadrul poliției locale. Mai mult de atât, șefii poliției locale doreau să aibe controlul asupra inspecțiilor în construcții, iar dacă nu le convenea ceva, aceștia ordonau angajatei să se întoarcă la ”bază”.

Susţinerile părţilor
Susţinerile petentei

 1. Petenta arată că este funcţionar public (poliţist local) al Poliţiei Locale a Municipiului Râmnicu
  Sărat și că în fişa postului i-au fost adăugate şi atribuţiile de ordine şi linişte publică – făcându-se
  presiuni pentru semnarea în această formă – pentru ca ulterior să se confrunte cu convocarea la
  serviciu în zile declarate libere de către Guvernul României pentru îndeplinirea acestor atribuţii
  de ordine publică, respectiv măsuri de ordine pentru zilele oraşului, noaptea de Înviere, diverse
  activităţi de pază dispuse de instituţie (OilReg, groapă E85, Spital Covid). De asemenea, în
  Pagina 2 din 9
  perioada octombrie – noiembrie 2020 a asigurat măsuri de ordine privind menţinerea distanţei şi
  portul măştii de protecţie la sediul Poliţiei Municipale Râmnicu Sărat pentru persoanele ce
  doreau certificat de cazier, deşi au fost zile în care existau două patrule de ordine publică în
  serviciu la Poliţia Locală.
 2. Pe parcursul anului 2020 cât şi în trecut, i-a fost obstrucţionată activitatea de control atât de
  Directorul instituţiei dar mai ales de către Şef Serviciu Siguranţă Rutieră (6 luni Director Adjunct)
  prin diverse metode precum “Nu e nici o maşină disponibilă acum.”, “Lasă că te duci
  mâine”, totul culminând cu “Nu te duci pe construcţii. Tot ce e de construcţii îmi spui mie.”
  Dacă însoţea un coleg singur pe compartiment în activităţile acestuia li se spunea să nu meargă
  în altă parte (control pe construcţii) iar dacă pe itinerariul parcurs întâlneau o construcşie şi
  opreau pentru control li se reproşa “Ce ați căutat acolo?” sau erau sunaţi pentru a reveni la
  bază urgent sub pretextul că are altcineva (director, şef serviciu/director adjunct) nevoie de
  maşină.
 3. Prin aceste şicanări sistematice vis-a-vis de activitatea pe care o desfăşoară în cadrul
  compartimentului hărţuirea capătă o nuanţă politică întrucât i-a fost reproşat faptul că “nu este
  orientată” atunci când efectuează controlul şi nu ţine cont de funcţia, prietenii sau activităţile pe
  care le desfăşoară cel verificat.
 4. În perioada 2019-2020, ani electorali, activitatea de control i-a fost aproape în totalitate
  obstrucţionată, mergând doar la reclamaţii, dovadă numărul foarte mic de procese-verbale în
  comparaţie cu anii precedenţi.
  O situaţie discriminatorie s-a petrecut şi în anul 2019 (evidenţiată prin raport Nr. 209/05.11.2019)
  când a participat la cursuri de formare profesională (august 2019) şi nu a primit norma de hrană
  pentru perioada aferentă, deşi toţi colegii care au participat la astfel de cursuri, inclusiv contabila,
  au primit norma de hrană întreagă. La insistenţele sale şi doar la apariţia unui raport scris, a
  primit suma cuvenită abia in luna decembrie a anului 2019.
 5. Pe parcursul ultimilor ani, petenta a fost hărţuită moral şi chiar fizic de fostul coleg de birou,
  Stănărîngă Viorel. Acesta o şicana sistematic la birou, fapt ce a condus la mutarea sa într-un alt
  birou după mai multe insistenţe către Directorul instituţiei. Acesta a îmbrâncit – o intenţionat de
  mai multe ori, de două ori, chiar în faţa Şefului Serviciului Siguranţă Rutieră, ce deţine şi funcţia
  de consilier de etică, acesta spunându-i ulterior “Apreciez că n-ai făcut un caz din asta”.
  Această situaţie (cea din urmă) a fost adusă la cunoştinţa Directorului instituţiei prin Raportul Nr.
  228/02.12.2019 prin care petenta a solicitat salvarea imaginilor incriminatorii.
 6. Prin raportul Nr. 109/07.05.2020, petenta și-a exprimat dezacordul cu privire la planificarea
  sa în schimburi în cadrul serviciului Ordine Publică în vederea asigurării măsurilor de ordine/pază
  în perimetrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, supunându-se dispoziţiilor dar solicitând o
  decizie în acest sens; raport la care nu a primit niciodată nici un răspuns. Alături de petentă, au
  solicitat acelaşi lucru încă doi colegi, cu acelaşi rezultat – fără răspuns.
 7. În data de 29.10.2020 petenta a primit Decizia Nr. 62/29.10.2020 a Directorului Executiv prin
  care i-au fost delegate atribuţii pe linie de protecţia mediului (fără a exista o motivaţie concretă
  sau documente (prezentate) care să justifice această necesitate) pentru perioada 01.11.2020 –
  31.12.2020 cât şi efectuarea serviciului în schimburi respectiv schimbul I (06:00-14:00) şi
  schimbul II (14:00-22:00); decizie căreia s-a supus fără a recurge la diverse tertipuri pentru a se
  eschiva, asa cum au procedat anumiţi colegi din cadrul celorlalte compartimente, prin concedii
  medicale, concediu fără plată cât şi atribuirea preferenţială a onducerii instituţiei de alte activităţi
  pentru doi dintre colegi.
  Pagina 3 din 9
 8. În perioada 01.11.2020 – 31.12.2020 pe parcursul a şase săptămâni, petenta a efectuat
  exclusiv activităţi de pază- specifice serviciului de ordine publică – a fostei rampe de gunoi a
  municipiului în vederea preîntâmpinării depunerii neautorizate de deşeuri pe tot parcursul
  programului de lucru, 8 ore din 8 ore, astfel fiindu-i îngrădită activitatea de control din cadrul
  compartimentului.
  Din cei 6 angajaţi din cadrul compartimentelor (.Disciplina în Construcţii şi Afîşaj Stradal,
  Protecţia Mediului, Control Comercial, Evidenţa Persoanelor), doar 4 au efectuat serviciul în
  schimburi corect şi conform planificării, ceilalţi doi având protecţie politică {soţie consilier, soţ şef
  serviciu în cadrul primăriei) şi fiind favorizaţi (program 08:00-16:00) printr-o dispoziţie a
  Primarului. Dispoziţia mai sus menţionată cerea Poliţiei Locale desemnarea a 3 poliţişti locali
  pentru efectuarea de controale la agenţii comerciali. Conducerea Poliţiei Locale a desemnat
  doar două persoane, cele mai sus menţionate şi au schimbat pentru acestea planificarea de mai
  multe ori deşi aceste controale la agenţii comerciali se puteau efectua şi dacă ar fi lucrat în
  schimburi, fapt ce a creat o situaţie de discriminare evidentă. În zilele în care s-a efectuat acest
  control timpul alocat a fost de 1-2 ore maxim, restul timpului fiind petrecut de aceştia la birou.
  În momentul în care petenta a adus în discuţie situaţia favorizării celor doi, Directorul Executiv s-a iritat şi a solicitat să nu mai discute despre această situaţie.
 9. În data de 27.11.2020 (raport Nr. 198/27.11.2020), având în vedere faptul că paza fostei
  rampe de gunoi a municipiului nu a adus rezultate considerabile (erau zile în care nu venea
  nimeni să depună gunoi), cât şi montarea unei camere de supraveghere, petenta a cerut
  revenirea la program normal (luni-joi 08:00-16:30, vineri 08:00-14:00) şi la atribuţiile specifice
  compartimentului însă nu s-a aprobat. A adus la cunoştinţa I.S.C. faptul că nu mai desfăşoară
  control pe linie de disciplină în construcţii. Totodată, datorită schimbării bruşte a planificării, din
  schimbul II (14:00-22:00) în schimbul I (06:00-14:00) petenta a informat prin raport nr.
  199/27.11.2020 că va rămâne în instituţie pe parcursul nopţii întrucât ii era imposibil să se
  deplasez între locul de muncă şi domiciliu şi să se şi odihnească în 8 ore pe care le avea la
  dispoziţie.
 10. Deşi Decizia Directorului Executiv nr. 62/29.10.2020 si-a încheiat efectul la 31.12.2020, în
  ianuarie 2021 cât şi în februarie 2021 angajaţii din cadrul compartimentelor sunt în continuare
  planificaţi în schimburi şi efectuează activităţi pe linie de protecţia mediului astfel fiind împiedicate
  îndeplinirea atribuţiilor de drept.
 11. Având în vedere faptul că de la angajare (2014) şi până la data de 01.11.2020 programul de
  lucru a fost cel normal (cu mici derapaje) – (luni-joi – 08:00-16:30, respeciv vineri 08:00-14:00)
  petenta consideră că prin continuarea acestui program fără o motivaţie legală se pune o presiune
  pe angajaţii din cadrul compartimentelor, ceea ce se constituie într-o formă de hărţuire.
 12. În data de 20.01.2021 petenta a făcut o cerere (Nr. 16/20.01.2021) de schimb de tură parţial
  (o ora in timpul săptămânii şi două ore în week-end) deoarece nu are mijloc de transport pentru
  a se deplasa de la locul de muncă spre domiciliu la schimbul II (14:00-22:00), aceasta fiindu-i
  aprobată.
 13. În momentul afişării planificării pe luna februarie 2021, petenta a constatat faptul că nu mai
  este planificată cu colega cu care a lucrat timp de trei luni ci cu colegul care o putea ajuta
  înlocuind-o în acele zile de schimbul II pentru a putea ajunge la domiciliu, fapt consemnat în
  înregistrări. De asemenea, în luna ianuarie 2021 planificarea a fost schimbată brusc la mijlocul
  lunii astfel încât orice planuri şi programări pe care le-a făcut la începutul lunii au fost date peste
  cap.
  Pagina 4 din 9
 14. În datele de 15.01.2021 şi 16.01.2021 petenta a fost oprită în holul instituţiei la parter de către
  Şef Serviciu Ordine Publică, (atribuţii delegate pe perioadă determinată), care împreună cu
  alţi colegi din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Serviciului Siguranţă Rutieră i-au cerut explicaţii
  pe un ton agresiv vis-a-vis de faptul că de ce nu este de acord cu programul în schimburi,
  moment în care petenta s-a simţit agresată verbal de către aceştia întrucât discuţiile nu au fost
  tocmai amiabile.
  Colegii din cadrul Serviciului Ordine Publică şi a Serviciului Siguranţă Rutieră au fost instigaţi de
  către Şef Serviciu Siguranţă Rutieră şi Şef Serviciu Ordine Publică împotriva angajaţilor din
  cadrul compartimentelor, aceştia manifestând zilnic o agresivitate verbală nefirească şi
  incompatibilă cu funcţia publică.
 15. În momentul în care petenta a spus că fiecare are propriile atribuţii, iar atribuţiile
  compartimentelor nu se pretează la lucrul în schimburi aceştia s-au arătat foarte deranjaţi şi au
  susţinut că trebuie să facă toți serviciu în schimburi ameninţând că vor merge la Primar sau că
  nu-şi vor mai efectua serviciul şi vor rămâne la sediu aşa cum lucrează compartimentele, la
  birouri; lucru ce s-a şi întâmplat. Această idee a fost susţinută tot timpul de către Şef Serviciu
  Siguranţă Rutieră, .
 16. Petenta arată că a fost ameninţaţi de către Şef Serviciu Siguranţă Rutieră că va schimba
  organigrama şi toată lumea va lucra în schimburi şi va face de toate pentru că aşa vrea dânsul.
  În data de 20.01.2021, în cadrul unei discuţii cu Directorul Executiv şi Şef Serviciu Siguranţă
  Rutieră, acesta din urmă a ameninţat-o că, dacă ea sau alt coleg din cadrul compartimentelor
  vor solicita sprijinul vreunei instituţii nu mai intră în Poliţia Locală şi că îi plimbă dânsul peste tot
  şi le arată că nu au dreptate.
  Discuţia a avut loc ca urmare a raportului Nr. 18/20.01.2021 prin care petenta a solicitat
  Directorului instituției să facă demersuri pentru restabilirrea stării de normalitate, respectiv
  revenirea la programul normal (luni-joi – 08:00-16:30, vineri 08:00-14:00), revenirea la atribuţiile
  specifice compartimentelor cât şi aducerea la cunoştinţă a colectivului faptul că fiecare
  compartiment are atribuţii specifice prevăzute în lege ce nu se pretează unui alt program de
  lucru, respectiv cel în schimburi.
 17. În cadrul discuţiei petenta susține că a fost ameninţată, mai mult sau mai puţin direct/evident,
  în mai multe rânduri de către Şef Serviu Siguranţă Rutieră, :
 • că va fi dată afară dacă va încerca să se adreseze unei instituţii abilitate,
 • că i se va diminua salariul prin transformarea posturilor în posturi cu studii medii (pe
  principiul “m-am mai gândit Ia ceva” – ca metodă de hărţuire),
 • că va instiga colegii împotriva sa dând publicităţii raportul prin care își exprimă punctul de
  vedere,
 • că e posibil să recurgă la violenţă fizică,
 • că e posibil să nu mai fie aptă medical,
 • că vor face în ture şi vor face orice doreşte dânsul pentru că aşa doreşte dânsul,
 • că nu va mai face construcţii,
  toate acestea pe un ton agresiv şi ameninţător.
 1. În continuare, planificarea serviciului pe luna februarie 2021 este în schimburi, neţinându-se
  cont de orele de repaos, astfel din schimbul II (14:00-22:00) petenta trece direct în schimbul I
  (06:00-14:00) şi există şi o perioadă de 9 zile consecutive de lucru.
  De asemenea, aparent, petenta trebuie să desfăşoare activități pe linie de protecția mediului,
  dar uneori este planificată împreună cu colegi de la Siguranţă Rutieră şi Ordine Publică.
  Pagina 5 din 9
  Planificarea în schimburi nu se justifică deoarece au fost foarte multe situaţii când nu a existat
  continuitate în sensul în care după schimbul I nu a mai venit nimeni schimbul II sau zile în care
  pur şi simplu n-a fost nimeni pe mediu. Toate aceste situaţii au creat o depreciere a condiţiilor de
  muncă şi totodată o depreciere a sănătăţii mentale şi deteriorarea gravă a relaţiei mamă-fiică,
  petenta ajungând acasă după o zi de muncă fără a mai fi atentă la nevoile fiicei ei (elevă în clasa
  a Xl-a) şi având un comportament rece ceea ce o afectează emoţional prin lipsa de comunicare,
  fiind o familie monoparentală.
 1. Simțindu-se discriminată și hărţuită petenta nu reusește să se odihnească sau să fie
  productivă şi după programul de muncă, are o stare depresivă vizibilă.
  Susţinerile reclamaților
 2. Prin punctul de vedere depus cu adresa nr.2739/09.04.2021, reclamatul invocă excepţia
  lipsei calităţii sale procesuale pasive deoarece, conform organigramei si statului de funcţii al
  Poliţiei Locale a municipiului aprobat prin H.C.L nr.66/31.03.2020 , încă în vigoare la data
  înregistrării petiţiei, nu există niciun raport de subordonare ierarhică între acesta şi petentă,
  atribuţiile de serviciu pe care dânsa le are fiind stabilite de directorul executiv căruia i se
  subordonează în mod direct şi nemijlocit.
 3. Raportat la obiectul petiţiei, reclamatul apreciază faptul că cele relatate de petentă nu se
  circumscriu dispozițiiilor O.G 137/2000, şi. implicit, nici competenţelor CNCD.
  Reclamatul consideră că stabilirea unor sarcini de serviciu de către şeful ierarhic superior în
  scopul atingerii obiectivelor şi indicatorilor instituţiei, nu poate fi considerată o formă de
  discriminare sau hărţuire atît timp cât acestea sunt în concordanţă cu atribuţiile legale ale Poliţiei
  Locale, stabilite de Legea 155/2010- legea poliţiei locale şi H.G. 1332/2020- regulamentul cadru
  de organizare a poliţiei locale, atribuţii care se regăsesc în fişa de post nr. 276/09.12.2019 sau
  care au fost delegate-Decizia nr.62/29.10.2020.
  Mai mult decât atât, potrivit ari. 21 alin. 1) lit.c) din Legea 155/2010-legea politiei locale, poliţistul
  local este obligat „să respecte si sa aducă la îndeplinire ordinele si dispoziţiile legale ale şefilor
  ierarhici ’ ’. , iar potrivit art.21 alin. 1) lit.h) :”să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau
  acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi
  liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgentă ori a
  stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

 1. Se admite excepția necompetenței CNCD pentru faptele de amenințare sesizate de
  petentă.
 2. Se admite excepția tardivității pentru faptele mai vechi de un an.
 3. Se respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a reclamatului .
 4. Se întrunesc elementele constitutive ale faptei de discriminare potrivit art.2 alin.5 din
  O.G 137/2000.
 5. Se aplică reclamaților – Șef Serviciu Disciplină și Siguranță Rutieră și – Director
  Executiv sancțiunea avertismentului, formulând totodată recomandarea de a evita în
  adresare formulări susceptibile să genereze un cadru intimidant, ostil, degradant ori
  ofensiv.

EMAG

By Orjan Vlad Stefan

Atunci când aproape toată lumea spune „Nu se poate!”, există totuși câțiva oameni care spun „Hai să găsim o soluție!”. Email: stiripesursebz@gmail.com Whatsapp: 0744270854

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *