Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), a acționat în instanță trustul Campus TV, după ce Radio Campus a difuzat fonograme ori reproducerea acestora fără a avea un contract încheiat cu artiștii.

Mai exact, trustul de televiziune locală a difuzat pe Radio Campus fonograme, ori reproducerea acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual pentru postul de televiziune Campus TV, fără a avea licență sau fără a avea vreun contract încheiat cu artiștii.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei 3.586,96 lei reprezentând remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora de către postul Radio Campus, pe perioada 01.03.2018-30.06.2020. 

Tribunalul București Complet: C- proprietate intelectuală fond 3
Tip solutie: Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Admite în parte cererea astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei 3.586,96 lei reprezentând remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora de către postul Radio Campus, pe perioada 01.03.2018-30.06.2020. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3.119,47 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente remuneraţiei datorate de 3.586,96 lei, penalităţi calculate până la data de 02.06.2021, precum şi în continuare la plata penalităţilor de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere până la achitarea debitului. Obligă pârâta la plata către reclamanta a sumei de 2.064,38 lei reprezentând remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi în mod direct de CREDIDAM, în mod indirect în temeiul acordurilor bilaterale încheiate, precum şi artiştilor interpreţi sau executanţi care nu sunt membrii niciunui organism de gestiune colectivă, pentru radiodifuzarea prin intermediul postului de televiziune Campus TV a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, care fac obiectul gestiunii obligatorii, pentru perioada 01.03.2018-30.06.2020. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 704,88 lei reprezentând remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM şi artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de ARAIEX pentru care CREDIDAM are drept de colectare, pentru radiodifuzarea prin intermediul postului de televiziune Campus TV a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual care fac obiectul gestiunii colective facultative, pentru perioada 01.03.2018-30.06.2020. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.421,51 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente remuneraţiei datorate de 2.769,26 lei (2.064,38 lei + 704,88 lei) calculate până la data de 02.06.2021, precum şi în continuare la plata unor penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere până la achitarea debitului. Obligă pârâta să pună la dispoziţia reclamantei varianta completă lista completă a fonogramelor utilizate în serviciile de programe pentru postul Radio Campus, iar pentru postul de televiziune Campus TV, lista completă a fonogramelor utilizate în serviciile de programe (pentru fonograme), precum şi lista tuturor prestaţiilor transmise în emisiuni (pentru prestaţiile artistice din domeniul audiovizual), pentru perioada 01.03.2018-30.06.2020. Obligă pârâta să încheie autorizaţie/licenţă neexclusivă cu reclamanta pentru radiodifuzarea fonogramelor ori a reproducerilor acestora de către postul de radio Radio Campus, precum şi pentru radiodifuzarea fonogramelor ori a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual pentru postul de televiziune Campus TV. Respinge ca neîntemeiată cererea referitoare la TVA.
Document: Hotarâre  1298/2021  05.10.2021

cnpaulescu.ro

By Orjan Vlad Stefan

Atunci când aproape toată lumea spune „Nu se poate!”, există totuși câțiva oameni care spun „Hai să găsim o soluție!”. Email: stiripesursebz@gmail.com Whatsapp: 0744270854

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *