PSD propune înființarea Băncii de Dezvoltare a României

COMUNICAT DE PRESĂ

Pandemia de COVID-19 are efecte puternice în mod special în domeniul sănătăţiişiîn cel al ocupării forţei de muncă. Ȋn mod cert actualul guvern liberal are menirea să acţioneze din mers pentru a stăvili derapajele pe piaţaforţei de muncă, însă măsurile acestuia se lasăașteptateși devin doar înscrisuriîn proiecte ireale.

Liantul programului de guvernare al PSD constă în investiţii  pentru crearea de noi locuri de muncă deoarece pandemia reconfigurează inclusiv arhitectura ocupării profesionale şiduce la noi meserii. Ȋn primul rând trebuie accelerate investițiile publice şi se va antrena cât mai mult activitatea de multiplicare pe orizontală. Criteriul de punctaj în acest caz va fi crearea de noi locuri de muncă. Ȋnacelaşi timp, PSD va înființa Banca de Dezvoltare a României cu scop clar sprijinirea antreprenorialuluişi a IMM-urilor, dar şifinanțarea marilor proiecte de infrastructurăşi a exporturilor ca suport al politicilor publice ale Guvernului.

Ȋnacelaşi program de guvernare, PSD propuneşiînființarea Fondului Strategic de Investiţii pentru susținereadezvoltării economice prin investiţii în sectoarele care antrenează efect de multiplicare în economie.Ȋn domeniul construcţiilor, acolo unde se înființează noi locuri de muncă vor fi acordate vouchere şi va fi stimulată reconversia profesională în acest domeniu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *