(P) PMP are cel mai bun program pentru dezvoltarea Județului Buzău în perioada 2020 – 2024

Dragi buzoieni,

Venim în fața dumneavoastră nu numai cu propuneri noi pentru administrația locală și cu dorința de a schimba total modul de a face politică, venim și cu un program plin de soluții bune pentru viitorul Buzăului.

Programul PMP pentru dezvoltarea Județului Buzău în perioada 2020 – 2024  conține, în mare parte, propunerile dumneavoastră, care au pornit de la ideile pe care ni le-ați transmis pe tot parcursul precampaniei electorale.

PRIMUL PAS – INFRASTRUCTURA

Dezvoltăm infrastructura prin investiții cufinanțare europeană și prin fonduri proprii.Rețeaua de drumuri județene va fi modernizatăîn totalitate.

ECONOMIE ȘI LOCURI DE MUNCĂ

PMP va operaționaliza un plan ambițios deamenajare de parcuri industriale în vecinătateafiecărei aglomerări urbane din județ. Vomfinanța amenajarea și conectarea la utilitățipublice a locațiilor identificate, oferind astfelinvestitorilor români și străini facilități caresă conducă la crearea de locuri de muncăsuficiente pentru ocuparea forței de muncădisponibile pe piață.

SISTEM MODERN DE SĂNĂTATE

Dorim înființarea unui spital municipal, care sădegreveze Spitalul Județean de suprasarcină.Facem demersuri pentru modernizarea fiecăreiincinte spitalicești din județul nostru, pentru ada buzoienilor șansa accesului facil la serviciilemedicale, oriunde s-ar afla!

AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ

Modernizăm infrastructura agricolă șirealizăm facilități de depozitare, prelucrareși comercializare. Prin fonduri europene,vom asigura finanțarea refacerii și extinderiisistemului de irigație. Susținem furnizarea înregim gratuit a apei pentru irigații în zoneleafectate de secetă. Vom acorda facilități pentruînființarea unor depozite zonale de produseagricole (fructe și legume) și a unor centreagroindustriale pentru prelucrarea, ambalareași livrarea de produse agricole sănătoase cătremarii retaileri.

EDUCAȚIE DE ÎNALT NIVEL

Susținem dezvoltarea și extinderea sistemuluișcolilor profesionale. Susținem deschidereala Buzău a mai multor secții ale Universitățilorromânești. Dotăm școlile cu infrastructură ITși elevii cu mijloace moderne de comunicare,pentru ca învățământul online să fie, la nevoie, oposibilitate reală.

SERVICII PUBLICE DE CALITATE

Apa și canalizarea, alimentarea cu energieelectrică, energie termică, gaze naturale,transportul public, iluminatul, toate acesteareprezintă, într-o măsură mai mică sau maimare, o palmă pe obrazul autorităților din acestjudeț. Vom restructura din temelii serviciilepublice, prin reorganizare instituțională și prininvestiții.

BUZĂUL – POL TURISTIC DE INTERESINTERNAȚIONAL

Cu soluții tehnice de dezvoltare personalizatăpentru fiecare minune naturală a Buzăului(indiferent că vorbim despre Vulcanii Noroioși,Focul Viu, Lacul Vulturilor, Cascada Cașoca,Așezările rupestre din Munții Buzăului saucelelalte splendori ascunse de ochii lumii),Buzăul poate beneficia masiv din punct devedere financiar de pe urma unei industriituristice bine puse la punct. Vom înființa hub-urituristice regionale și vom dezvolta conceptulde ”turism de aventură”, specific multor locuriminunate din Buzău. Vom transforma stațiuneaSărata Monteoru, prin fonduri europene, într-unmodern centru turistic balnear.

AVEM GRIJĂ DE MEDIU

Vom realiza în timpul mandatului 2020-2024,prin finanțare europeană, sistemul integrat demanagement al deșeurilor.

COMUNITĂȚI CONECTATE CULTURAL

Fiecare loc special din acest județ va fisemnalizat corespunzător și făcut accesibil prininvestiții în infrastructură. Vom lucra la creareaunui brand special al județului Buzău și vomface toate demersurile pentru restaurareamonumentelor istorice lăsate în paragină.

UN JUDEȚ CONECTAT LA TEHNOLOGIE

PMP are ca prioritate modernizarea șidezvoltarea rețelelor de comunicații, înașa măsură încât să permită accesul pe totteritoriul administrativ la telefonie și internet.De asemenea, prin fonduri europene vomintroduce și generaliza digitalizarea în toateinstituțiile publice, inclusiv în primării.

GRIJĂ ȘI RESPECT PENTRU VÂRSTNICI

Vom realiza, în parteneriat cu Institutul Național”Ana Aslan”, un Centru modern de gerontologieși geriatrie în Municipiul Buzău. De asemenea,Consiliul Județean va sprijini comunitățile localepentru construirea unor cămine de bătrâni.

SPORT ȘI SĂNĂTATE

Mișcarea Populară dorește realizarea unuiAquapark modern, care să includă un bazin deînot de dimensiuni olimpice, piscine tematice,spații de joacă pentru copii, școală de înot șispații comerciale. Realizăm un traseu județeanpentru bicicliști.

TRANSPORT CIVILIZAT

Vom reface și moderniza rețeaua județeanăde transport, pentru a da posibilitatea tuturorsă circule civilizat în orice parte a Buzăului.Înființăm o divizie de transport dedicată elevilor,pentru ca accesul la educație să nu mai fie oproblemă.

TRANSPARENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIAPUBLICĂ

Oprim risipa banilor publici prin publicareatuturor contractelor și facturilor.

BUZĂUL ÎN TOP

Ne propunem să ajungem în topul județelor cucel mai bun ritm de dezvoltare și cu cea maibună rată de absorbție a fondurilor europene.În acest sens, vom dezvolta capacitateainstituțională a Consiliului Județean, prinatragerea în echipa deja existentă a unui numărsuplimentar de specialiști.

Text asumat de PMP Buzău.

SESIZEAZĂ FAPTELE DE CORUPȚIE!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *