CENTRUL LOCAL DE  COMBATERE A BOLILOR AL JUDEȚULUI BUZĂU

UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Măsuri aplicat  în focarul de pestă porcină africană din exploataţia comercială industrială de suine  deținute de SC Agronicolescu SRL –Florica , RO0476039005 situată în extravilanul comunei Florica, de pe raza județului Buzău şi alte măsuri suplimentare

Având în vedere:

– prevederile  H.G. nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;

– prevederile Hotărârii nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din data de 06.07.2018, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;

– adresa nr.17487/5/02.09.2021 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău prin care se confirmă existenţa unui focar de PPA în exploatația comercială industrială SC Agronicolescu SRL, cod exploatatie RO0476039005, situată în extravilanul comunei Florica,  Long. 26,793348, Lat. 44,906350 şi se solicită convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor;

– Notificarea de instaurare a zonelor de protecţie şi supraveghere nr. 17487/2/02.09.2021;

– Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană – ediţia IV-a 2019;

În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.547/11.09.2018

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea Planului de Măsuri aplicat în focarul de pestă porcină africană în exploatația comercială industrială SC Agronicolescu SRL, cod exploatatie RO0476039005, situată în extravilanul comunei Florica,  Long. 26,793348, Lat. 44,906350, prevăzuta în  anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău va gestiona focarul din exploataţia comercială, potrivit prevederilor Cap. 1 din Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană, ediția a IV-a.

Art. 3. Aprobarea uciderii suinelor din exploatațiile comerciale afectate.

Art. 4. Localităţile din zona de protecţie şi de supraveghere a focarelor sunt pe raza judeţului Buzău  şi au fost stabilite de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, după cum urmează:

– Zona de protecţie: în jurul focarului, de minim 3 km, pe raza localității Florica din județul Buzău și este inclusă exploatația comercială industrială deținută de SC Agronicolescu S.R.L. cu codul de exploatatie RO 0476039003.

– Zona de supraveghere: în jurul focarului, de minim 10 km, care include și zona de protecție pe raza localităților : Brădeanu, Smârdan, Limpeziș, Mitropolia, Casota, Văcăreasca, Căldărușanca, Cârligu Mic, Cârligu Mare, Glodeanu Siliștea, Cotorca, Satu Nou, Mihăilești din județul Buzău și exploatațiile   comerciale industriale de suine  deținute  de S.C. Ferma Cotorca cu codul de exploatatie RO469299009 , S.C. Fatrom Aditivi Furajeri – RO 0469299008 , S.C. Fatrom 5 – RO 0469299011 , S.C. Ferma Glodeanu – RO 0469299005 , S.C. Fatrom 4 – RO0469299010.

Art. 5. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate și Situații de Urgență împreună cu Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor comunica prezenta hotărâre membrilor CLCB Buzău – Unitatea Locală de Decizie și Unității Locale de Sprijin Florica.

cnpaulescu.ro

By Orjan Vlad Stefan

Atunci când aproape toată lumea spune „Nu se poate!”, există totuși câțiva oameni care spun „Hai să găsim o soluție!”. Email: stiripesursebz@gmail.com Whatsapp: 0744270854

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *