Așa cum am anunțat la sfârșitul anului că Saaten Union Romania SRL Bucureşti (CUI/CIF: 2836623) – companie cu 108 angajaţi şi afaceri de 70,26 milioane lei în 2020 – a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva AGRO-EST MUNTENIA SRL Cioranca/Movila Banului (CUI/CIF: 26121880), iar această solicitare de aplicare a Legii 85/2014 a dus la înregistrarea Dosarului nr.3334/114/2021 de la Tribunalul Buzău.

Sediul Agro-Est Muntenia SRL

Compania buzoiană Agro-Est Muntenia SRL este administrată de marele lider USR PLUS Mihai Răzvan Moraru.

Societatea comercială nu este la prima procedură deschisă împotriva sa, în 2019, creditoarea Certagro Store SRL a cerut deschiderea procedurii de FALIMENT împotriva firmei conduse de liderul USR PLUS, Mihai Răzvan Moraru.

,,În motivarea cererii, creditoarea a susţinut că, in derularea relaţiilor cu debitoarea, s-au acumulat mai multe creanţe lichide şi exigibile in cuantumul prevăzut de lege, care nu au fost achitate în mai mult de 60 de bilete la ordin de la scadenţă, aceasta fiind în stare de insolvenţă prezumata, întrucât fondurile sale banesti disponibile sunt insuficiente”, potrivit Tribunalului Buzău.

Ulterior CREDITOAREA Certago Store SRL, a înaintat cerere de renunțare la judecată, motivată de faptul că între părți s-a încheiat contractul de tranzacție din data de 27.09.2019.

Înfiinţată în octombrie 2009, Agro-Est Muntenia SRL se prezintă pe site-ul propriu ca fiind „un distribuitor important în piaţa de inputuri agricole”, care „colaborează cu peste 1.000 de fermieri parteneri, în special în zona de sud-vest, sud-est şi sud a Romaniei, dar şi parteneri distribuitori cu acoperire naţională”.

Pentru anul 2020, societatea buzoiană condusă de Mihai Răzvan MORARU a raportat 52 de angajaţi, profit net de 1.158.177 lei, la o cifră de afaceri 90.502.919 lei (în scădere cu aproape 10 milioane lei), datorii de 46.478.586 lei şi active circulante de 43.282.832 lei, din care creanţe de 25.851.231 lei, şi doar 116.519 lei în casă şi conturi la bănci.

Hotărârea nr.3873/2021 din 04/10/2021 – Litigii cu profesioniștii – petenți

Între relamanta SC Saaten Union România SRL în calitate de vânzător și pârâta SC Agro-Est Muntenia SRL, în calitate de cumpărător, au fost încheiate următoarele contracte de vânzare-cumpărare:

  1. Contractul de vânzare-cumpărare nr.1405/22.09.2014
  2. Contractul de vânzare-cumpărare semințe certificate cu redevanta nr. 1406/22.09.2014
  3. Contractul de vânzare-cumpărare nr.5086/01.09.2015
  4. Contractul de vânzare-cumpărare semințe certificate cu Contractul de vânzare-cumpărare nr. 5486/01.10.2015
  5. Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1407/14.12.2015

În temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.1405/22.09.2014, valoarea contractului fiind de 173.374.98 lei, iar conform anexei 1 a contractului, părțile au agreeat ca plata produselor să se efectueze în două rate și anume:

-30% la 30.10.2014 respectiv 52.012,49 lei

-70% la 15.07.2015 respectiv 121.362,49 lei

În temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.1406/22.09.2014, valoarea contractului 23.489,28 lei, iar conform anexei 1 a contractului, părțile au agreat ca plata produselor să se efectueze integral la 15.07.2015.

În temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.5086/01.09.2015, reclamanta a livrat pârâtei material semincer în valoarea totală de 115.314,87 lei, iar părțile au agreat ca plata produselor să se efectueze în două rate și anume:

– 30% la 31.10.2015 respectiv 34.594,46 lei

– 70% la 15.07.2016 respectiv 80.270,41 lei

În temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr.5086/01.09.2015, reclamanta a livrat pârâtei material semincer în valoare totală de 115.314,87 lei.

În temeiul contractului de vânzare-cumpărare semințe certificate nr. 5486/01.10.2015, valoarea contractului a fost de 6.825,50 lei.

În temeiul contractului de vanzare-cumparare nr. 1407/14.12.2015, reclamanta a livrat pârâtei material semincer conform următoarelor facturi fiscale:

-Conform anexei 1 la contract:

-Factura fiscala FV1B1600133/29.02.2016 in valoare de 22.947,84 lei;

-Factura fiscala FV1B1600524/31.03.2016 in valoare de 6.912 lei;

-Factura fiscala FV1B1600525/31.03.2016 in valoare de 69.686,56 lei – floarea soarelui;

-Factura fiscala FV1B1600526/31.03.2016 m valoare de 11.250,02 lei – porumb;

-Factura fiscala FV1B1600728/3103.2016 in valoare de 2.096,25 lei –porumb;

-Factura fiscala FV1B1601187/31.05.2016 in valoare de -24.459,48 lei – floarea soarelui;

-Factura fiscala FV1B1601188/31.05.2016 in valoare de -2.025 lei – porumb;

-Conform actului adiţional fara număr din 01.03.2016:

-Factura fiscala FV1B1600735/01.04.2016 in valoare de 2.546,26 lei –porumb;

-Factura fiscala FV1B1600727/31.03.2016 in valoare de 15.019,50 lei – orz;

-Factura fiscala FV1B1600734/01.04.2016 in valoare de 1.211,25 lei – orz.

Părţile au convenit ca scadenta plaţii produselor contractate prin contractul de vanzare- cumparare nr. 1407/14.12.2015 sa fie astfel:

– pentru orz 15.08.2016;

  • pentru mazăre 15.08.2016;
  • pentru floarea soarelui 15.09.2016;
  • pentru porumb 30.10.2016.

Pârâtul Moraru Mihai Răzvan, în calitate de reprezentant legal al pârâtei, s-a obligat să răspundă în solidar cu pârâta SC Agro-Est Muntenia SRL pentru executarea obligațiilor contractuale ale pârâtei, conform art. 1443, art. 2280 și 2300 Cod Civil, instanța va analizat existența creanței reclamantei raportat la ambii pârâți, întrucât pârâtul Moraru Mihai Răzvan s-a obligat împreună cu debitorul principal cu titlu de fideiusor solidar, raportul juridic dintre cei doi pârâți fiind unul de solidaritate pasivă, conform art.1443 și art. 2.280 Cod Civil, iar în raport de prevederile art. 2.300 Cod Civil, nu mai poate invoca beneficiile de discuțiune și de diviziune.

Judecătoria Sectorului 2 a apreciat că fiind întrunite condițiile răspunderii civile contractuale, instanța a admis cerere de chemare în judecată și a obligat pârâții să plătească reclamantei suma de 79.006,75 lei, reprezentând contravaloare produse, să plătească suma de 124.285,90 lei, reprezentând penalități de întârziere, precum și să plătească penalități de întârziere în procent de 0.30% pe zi, calculate asupra debitului principal în valoare de 79.006,75 lei, de la data de 22.11.2017 și până la data achitării integrale a debitului principal.

Din totalul produselor livrate, apelanta a achitat parţial rămânând un sold de plată de 79.006,75 lei, sumă pentru care am formulat cererea de chemare în judecată din prezenta cauză.

Din înscrisurile probatorii depuse pe fondul cauzei, este incontestabil faptul că până la acest moment apelanţii şi-au executat doar parţial obligaţiile asumate prin contractul de vânzare- cumpărare nr. 1407/14.12.2015, fapta ilicită a pârâţilor este evidentă, în ceea ce priveşte prejudicial, acesta fiind dovedit, rezultând din neexecutarea obligaţiilor contractuale de către pârâţi. Vinovăţia este de asemenea certă, în sarcina apelanţilor fiind de altfel instituită o prezumţie de vinovăţie conform art.1082, 1083 C.civ., prezumţie care nu a fost răsturnată în cauză, evident fiind şi raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, referitor la acest element neaducându-se nici un argument în sensul reţinerii lui în mod greşit prin sentinţa atacată.

Din momentul în care sunt întrunite condiţiile răspunderii civile contractuale se naşte dreptul subiectiv al creditorului de a pretinde penalităţile convenţionale de la apelant, penalităţile de întârziere fiind datorate în virtutea obligaţiilor asumate contractual de către părţi.

In privinţa returului invocat de către apelantă, potrivit art.6.5. din contractul de vânzare- cumpărare nr.1407/14.12.2015, părţile au agreat ca: “termenul maxim acceptabil pentru returnarea seminţelor livrate, potrivit prezentului contract, este data de 31.05.2016, iar cantitatea acceptata spre retur, nu va depasi mai mult de 15%, din cantitatea total livrata de porumb si floarea soarelui, respectiv 5% din cantitatea total livrata, de orzoaica de primvara, mazăre, soia si ovaz.”

In ideea unei bune colaborări cu apelanta, compania SC Saaten Union România SRL a acceptat spre retur, următoarele cantităţi:

  • floarea soarelui : 53 saci, care reprezintă > 25% din total cantitate livrată de floarea soarelui.
  • porumb 9 saci, care reprezintă 15% din total cantitate livrată de porumb.

Pentru returul acestor produse au fost emise facturile FV1B1601187/31.05.2016 in valoare de 24.459,48 lei – floarea soarelui şi factura fiscala FV1B1601188/31.05.2016 in valoare de – 2.025 lei porumb.

Returul efectuat a fost motivat imposibilitatea apelantei de a comercializa aceste produse şi nicidecum de faptul că acestea nu ar fi corespuns calitativ, întrucât astfel cum observaţi în facturile fiscale şi în avizele de însoţire a mărfii, sunt menţionate loturile din care fac parte seminţele, iar aceste denumiri de loturi sunt acordate de către Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (ITCSMS) din cadrul Ministerului Agriculturii, după certificarea oficială a loturilor semincere pentru care au şi eliberat documentul oficial de certificare.

Seminţele comercializate puteau fi folosite la însămânţare si erau viabile la data comercializării garantate de documente oficiale emise de autoritatea naţionala in domeniu respectiv ITCSMS IALOMIŢA si LCCSMS BUCUREŞTI) pana la finele perioadei de insamantari stabilite de furnizor.

Întreaga cantitate de seminţe livrata, a fost pusa la dispoziţia apelantei in saci cusuţi, cu eticheta eliberata de către ITCSMS dupa sondarea preliminară si testarea seminţelor, in perioada premergătoare campaniei de vânzări si insotita de documentele oficiale de calitate.

Culpa apelantei este evidenta, devreme ce in faza proceuala a soluţionării pe fond a prezentei cauze nu a formulat apărări de nicio natura, iar in faza apelului se limitează la a invoca „excepţia de neexecutare a contractului” fara a indica si proba obligaţiile subscrisei pe care nu le-ar fi incalcat.

Cu toate acestea, deşi tribunalul i-a pus în vedere apelantei să depună la dosar analiza seminţelor (despre care chiar apelanta a susţinut că a fost făcută de Inspectoratul de Seminţe Buzău, după cum rezultă din răspunsul pe care aceasta l-a dat notificării primite de la intimată – f. 17-18 din dosarul de apel), aceasta nu a acţionat în consecinţă. Ca atare, s-a constatat decăderea din această probă. Pentru motivele arătate în încheierea de şedinţă din data de 20.09.2021 s-a constatat şi decăderea din celelalte probe solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelanta SC Agro-Est Muntenia SRL înregistrată în Registrul comerţului sub nr. J/10/760/2009, CUI RO26121880, cu sediul în Comuna Movila Banului, Județul Buzău împotriva sentinţei civile nr. 3813/12.04.2018, pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în dosarul nr. 27927/300/2017.

RAPID SUPER SERVICE
RAPID SUPER SERVICE

By Orjan Vlad Stefan

Atunci când aproape toată lumea spune „Nu se poate!”, există totuși câțiva oameni care spun „Hai să găsim o soluție!”. Email: stiripesursebz@gmail.com Whatsapp: 0744270854

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *