Proiectul de hotărâre nr. 93 din 08.05.2023 a fost publicat pe site-ul Primăriei Buzău și se află în dezbatere publică.

Inițiatorii proiectului sunt consilierii locali Irinel Cîrstea și Marius Suditu.

Art. 1. Se aprobă reducerea cu 50% la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate pentru persoanele fizice, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii care execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a
apelor uzate rezultate din consumul propriu, pentru proprietarii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • să dețină în proprietate clădirea
  • clădirea cu destinația de locuință asupra căreia se aplică scutirea trebuie să fie nouă sau reabilitată
  • să fi realizat pe cheltuială proprie lucrări pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu
  • dovada executării în anii precedenți, începând cu anul 2020, a lucrărilor pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu
  • lucrările de intervenție să fi fost autorizate, în condițiile legii
  • până la data depunerii cererii să fie achitate toate obligațiile fiscale restante

Art. 3. Nu vor beneficia de scutire persoanele care și-au instalat panouri prin programul Casa Verde sau prin alte programe similare, cu finanțare natională sau europeană.

Art. 6. Reducerea prevazută la art. (1) se acordă pentru o perioadă de 3 ani, începand cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care este depusă cererea.

Art. 7. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea sau reducerea de la plata impozitului se aplică noului proprietar al acesteia.

Irinel Cîrstea și Marius Suditu notează în referatul de aprobare:

Adoptarea acestei hotărâri reprezintă un pas important în direcția dezvoltării durabile a comunității locale și a promovării investițiilor în tehnologii curate, precum sistemele de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice. Această măsură va avea un impact pozitiv asupra comunității și va încuraja proprietarii de locuințe să investească în soluții eficiente din punct de vedere energetic și prietenoase cu mediul înconjurător.

După finalizarea dezbaterii publice, proiectul de hotărâre urmează să fie discutat în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, unde totul depinde de majoritatea absolută pe care o are PSD.

cnpaulescu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *