Contribuția serviciilor de dresaj canin în îndeplinirea obiectivelor proiectului „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”

În cadrul proiectului privind „Implementarea Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România” (cod SMIS 136899), se propune dezvoltarea inovativă a unui instrument de creștere a eficienței colectării de probe biologice prin utilizarea câinilor specializați. Prin achiziționarea serviciilor de dresaj canin din cadrul proiectului se urmărește realizarea acestui obiectiv. Determinarea numărului minim de indivizi ai populației de urs brun la nivel național prin analiza genetică a probelor biologice recoltate este un obiectiv principal al proiectului, creșterea eficienței de colectare cu ajutorul câinilor specializați contribuind la atingerea acestuia.

În anumite fonduri cinegetice pilot, unde au fost instalate garduri electrice de protecție, colectarea probelor biologice se va face cu ajutorul câinilor specializați. Se estimează că un câine specializat poate spori eficiența detectării probelor de fecale în teren cu până la 50%.

Implementarea serviciului de dresaj canin se va face cu respectarea cerințelor minime menționate în proiect. Astfel, prestatorul va trebui să:

  • Furnizeze trei câini specializați în identificarea fecalelor de urs brun, cu vârstă minim de 12 luni.
  • Asigure un instructor specializat pentru antrenarea câinilor în găsirea fecalelor speciei urs, în orice condiții de teren din România.
  • Asigure instruirea a trei persoane din cadrul echipei proiectului pe durata derulării contractului.

Etapa 1:

Procesul începe cu instruirea unui câine mascul din rasa labrador. Furnizarea câinelui va avea loc după obținerea rezultatului „SATISFĂCĂTOR” la proba practică. Câinele va fi livrat către INCDS Marin Drăcea împreună cu documentele de proprietate, certificatul de origine (pedigree), remorcă, cușcă de transport și echipamentul Garmin de monitorizare (GPS collar).

Instructorul specializat va avea responsabilitatea de a antrena câinele în vederea identificării fecalelor speciei de urs în orice condiții de teren din România. Acest proces de instruire va implica utilizarea metodelor pozitive de recompensare și consolidarea comportamentelor dorite.

În această etapă, se va instrui o persoană din cadrul echipei proiectului pentru a colabora eficient cu câinele. Instruirea va include tehnici specifice de muncă, de colaborare cu câinii specializați, semnale de comandă și gestionarea echipamentului de monitorizare.

Instruirea va fi desfășurată pe o perioadă de două săptămâni, cu o medie de 10 zile lucrătoare. Aceasta va asigura că atât câinele, cât și persoana instruită, sunt familiarizate și pregătite pentru activitățile viitoare de colectare a probelor biologice.

Pentru a se asigura că instruirea este adaptată la condițiile reale ale terenului, instructorul și persoana instruită vor efectua deplasări pe teren la punctele de lucru ale autorității contractante. Aceasta include zonele de conflict din fondurile cinegetice, unde au fost instalate gardurile electrice.

Această etapă detaliată asigură că primul câine specializat și personalul instruit sunt pregătiți să contribuie în mod eficient la colectarea de date esențiale pentru proiectul de conservare a populației de urs brun din România.

Etapa 2:

Cei doi câini specializați vor fi livrați către INCDS Marin Drăcea în termen de de 10 săptămâni (2,5 luni) de la data finalizării primei etape.

În această perioadă, câinii specializați sunt antrenați în găsirea fecalelor speciei de urs în diverse condiții de teren din România. De asemenea, în această perioadă vor fi instruite două persoane din cadrul echipei proiectului pentru a lucra eficient cu acești câini.

Înainte de începerea instruirii, se vor identifica zonele specifice de antrenament care simulează condițiile terenului din locurile unde vor fi desfășurate activitățile proiectului. Aceasta include zonele de conflict din fondurile cinegetice, unde au fost instalate gardurile electrice.

Instructorul specializat se va asigura că exemplarele canine din programul de instruire execută comenzile de bază (disciplină) și că sunt pregătiți să semnalizeze prin comanda „down” detectarea fecalelor de urs.

Instructorul va monitoriza progresul continuu al personalului instruit în lucrul cu câinii pe durata celor două săptămâni. Ajustările necesare în tehnici și abordări vor fi făcute pentru a asigura eficiența maximă în utilizarea câinilor la detectarea probelor biologice a speciei urs.

Cele două persoane din cadrul echipei proiectului vor participa activ la instruire, asimilând tehnicile de lucru cu câinii specializați pentru a asigura continuitatea activităților proiectului.

La finalul acestei etape, câinii și personalul instruit vor fi pregătiți să își îndeplinească atribuțiile în mod eficient în teren, sporind astfel capacitatea proiectului de a colecta date precise și utile pentru conservarea populației de urs brun din România.

Serviciile de instruire oferite constau în pregătirea a trei membri ai echipei proiectului pentru a lucra cu câini specializați și antrenarea a trei câini specializați în detectarea și semnalizarea fecalelor de urs. Acest proces acoperă aspecte esențiale ale colaborării eficiente cu câinii, inclusiv semnale de comandă specifice, tehnici de gestionare a câinilor în diverse condiții de teren și abordări adecvate pentru maximizarea rezultatelor colectării probelor biologice. Astfel, echipa proiectului beneficiază de cunoștințe specializate și aptitudini necesare pentru a lucra în armonie cu câinii specializați, contribuind astfel la succesul proiectului „Implementarea planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”.

În cadrul Proiectului „Implementarea planului de acțiune pentru conservarea populației de urs brun din România”, cod SMIS 136899, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este lider de proiect și are ca parteneri: Regia Națională a Pădurilor Romsilva (RNP), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea (ICAS) și Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt Brașov.

Dacă vrei să rămâi la curent cu desfășurarea acestui proiect, dar și cu celelalte măsuri de management aplicate și/sau etologia ursului brun din România, îți recomandăm să urmărești:

  • Pagina de Facebook „Ursul – coexistență și gestionare durabilă”

–  https://www.facebook.com/ursulbrunsinoi;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *