Patronul Bistro, After City și Tess, cunoscut sub numele de „CAZMA” a fost condamnat la 5 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală în variantă agravantă și formă continuantă, alături de el fiind condamnată și mâna dreaptă a acestuia la 3 ani de închisoare pentru infracțiunea de complicitate fiscală în variantă agravantă și formă continuantă.

Cei doi inculpați au făcut deja apel la sentința de la Tribunalul Buzău.

Soluția pe scurt a Tribunalului Buzău:

Solutia pe scurt: În baza art.9 alin.1 lit.a, alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1968 şi art.5 C.pen., condamnă inculpatul CRISTEA CONSTANTIN – SORIN, la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în varianta agravantă, în formă continuată. În baza art.65 al.2 C.pen.1968 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b) C.pen.1968 pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 C.pen.1968 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev de art.64 al.1 lit.a) (teza a II-a), lit. b) C.pen.1968. Pedeapsa se execută în regimul prevăzut de art. 57 C.pen.1968. În baza art. 26 C.pen.1968, art.9 alin.1 lit.a, alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 alin.2 C.pen.1968 şi art.5 C.pen., condamnă inculpata VLĂGEA (fostă LUPA?CU) DANIELA, la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în varianta agravantă, în formă continuată. În baza art.65 al.2 C.pen.1968 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), lit. b şi lit. c C.pen.1968 pe o durată de 3 ani. În baza art. 71 C.pen.1968 interzice inculpatei cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev de art.64 al.1 lit.a (teza a II-a), lit. b şi lit. c C.pen.1968. Pedeapsa se execută în regimul prevăzut de art. 57 C.pen.1968. În baza art.19 C.pr.pen., art. 86 al. 1 C.pr.pen. raportat la art.1357 al. 1 C.civ., art. 1382 C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finan?elor Publice ca reprezentant al Statului Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Buzău, cu sediul în mun. Buzău, strada Constantin Garoflid nr. 7, jud. Buzău, şi obligă, în solidar, inculpaţii Cristea Sorin – Constantin şi Vlăgea (fostă Lupaşcu) Daniela, iar pe inculpatul Cristea Constantin – Sorin, în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC TESS CLUB INTERNATIONAL SRL, cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, să plătească părţii civile suma de 1.043.013 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului de stat şi a sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală. În baza art. 397 al. 2 raportat la art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurator, instituit prin ordonanţa nr. 859/P/2011 din 10.07.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, asupra bunului imobil apar?inând părţii responsabile civilmente SC TESS CLUB INTERNATIONAL SRL cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, respectiv, imobilul cu nr. cadastral 1279/3 – teren cur?i contruc?ii în suprafa?ă de 1.263 m.p. ?i construc?ia C1 spa?iu comercial cu suprafa?ă construită de 728 m.p., reprezentând Club Tess Junior. În baza art. 397 al. 2 raportat la art. 404 al. 4 lit. c C.pr.pen. menţine măsura popririi asigurătorii dispusă prin Ordonanţa nr. 859/P/2011 din 07.08.2017 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău asupra sumei de 4.187 lei apar?inând părţii responsabile civilmente SC TESS CLUB INTERNATIONAL SRL, cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, consemnată la CEC BANK- Sucursala Buzău, conform recipiselor de consemnare nr.1050304/31.01.2017, nr.1047650/16.12.2016, nr.936054/9.12.2013, nr.930364/29.10.2013, nr.697500/12.01.2010. În baza art.12 din Legea nr.241/2005, îi decade pe inculpaţi din dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă au fost aleşi sunt decăzuţi din aceste drepturi. În baza art.13 al.1 din Legea nr.241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe se va comunica, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, după rămânerea definitivă. În baza art.274 al. 1,2 C.pr.pen., obligă inculpatul Cristea Constantin – Sorin, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Tess Club International SRL cu sediul în mun. Buzău, B-dul Gării nr.4-6, jud. Buzău, înregistrată în registrul Comerţului sub nr. J10/1945/1993, CUI 5033327, în faliment, prin lichidator judiciar CII Apostol Ion, cu sediul îm mun. Buzău, str. Caraiman, bl. A, ap. 6, jud. Buzău, la plata sumei de 5.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.274 al. 1,2 C.pr.pen., obligă inculpata Vlăgea (fostă Lupaşcu) Daniela la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art.275 al. 6 C.pr.pen., onorariul pentru apărătorul din oficiu desemnat inculpatei(delegaţia nr.161/18.02.2022), în suma de 868 lei, avansat din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroului Buzău, rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.05.2022.
Document: Hotarâre  32/2022  12.05.2022

Foto: Sansanews.ro

Sursă: buletindebuzau.ro

cnpaulescu.ro

By Orjan Vlad Stefan

Atunci când aproape toată lumea spune „Nu se poate!”, există totuși câțiva oameni care spun „Hai să găsim o soluție!”. Email: stiripesursebz@gmail.com Whatsapp: 0744270854

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *